Pozvánka na valnou hromadu FC Svratka Brno

Výkonný výbor FC Svratka Brno, z. s. tímto svolává řádnou valnou hromadu fotbalového klubu v roce 2022.

Termín: pátek 24.06.2022 v 18:00 hod.
Místo: areál FC Svratka Brno, z. s. – Svratecká 11a, 624 00 Brno

PROGRAM:
1) Zahájení
2) Procesní náležitosti (volba funkcionářů valné hromady)
3) Zpráva o činnosti fotbalového klubu v roce 2021-2022
4) Účetní závěrka klubu za rok 2021
5) Rozpočet a hospodaření klubu pro rok 2022
6) Sportovní cíle jednotlivých družstev pro soutěžní ročník 2022-2023
7) Schvalování nových stanov FC Svratka Brno, z. s. 2022
8) Diskuse
9) Usnesení valné hromady
10) Závěr

Dle platných stanov fotbalového klubu se může valné hromady zúčastnit každý člen klubu starší 18 let.

Návrh nových stanov FC Svratka Brno, z. s. 2022 naleznete na tomto odkazu, aby se s ním mohli všichni členové klubu včas seznámit.

Oficiální pozvánku naleznete zde.

V Brně dne 25.05.2022