U10 turnaj ZŠ Čejkovická, ulice Čejkovická, Brno Vinohrady

!!! přezůvky všichni děti i rodiče, zákaz vstupu rodičům do šaten,

Dle nominace. S sebou sálovky, chránič a černý dres Nike.

Bezinfekčnost : Děti do 12 let nemusí mít potvrzení. Viz níže.

Důležité informace:

Vstup do haly bude možný jen po splnění protiepidemických podmínek dle mimořádného opatření vlády č. 1028 ze dne 18.11.2021 podle bodu 8.

Před vstupem do haly se musí všichni starší 18 let prokázat:

–       Certifikátem o ukončeném očkování 

–       Proděláním nemoci covid-19 od kterého neuplynulo více než 180 dní 

–       Osoba s kontraindikací očkování / osoba s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu (platnost PCR testu je 72 hod.)

Prosím berte na vědomí, že všichni zúčastnění budou evidováni!

Po celou dobu turnaje mají rodiče/ diváci povinnost mít ochranu dýchacích cest.